Aktivno upravljanje fondom

Aktivno upravljanje fondom podrazumijeva aktivnu kupnju i prodaju vrijednosnih papira, odnosno dionica u slučaju dioničkih fondova, a kako bi se ostvario veći povrat u odnosu na indeks (ako ga je investicijski fond odabrao).

Ovo zahtijeva veće znanje i vještine za upravljanje investicijskim fondom što se očitava i u troškovima fonda gdje je, primjerice, naknada za upravljanje veća nego kod fonda koji ima pasivnu investicijsku strategiju (ovo je najviše vidljivo kod fondova koji su izloženi primarno dioničkom tržištu).

Razlike između pasivnog i aktivnog upravljanje fondom:

Pasivno upravljanje:Aktivno upravljanje:
niže naknade za upravljanjeviše naknade za upravljanje
niži troškovi poslovanja (koji se naplaćuju iz imovine fonda)viši troškovi poslovanja (koji se naplaćuju iz imovine fonda)
veća transparentnost samog ulaganja s obzirom na informaciju praćenja indeksafleksibilnost u odabiru u što uložiti imovinu fonda
manji potencijalni prinosiviši prinosi te potencijalno veći rizici povezani s ulaganjem
ograničenost ulaganja vezana uz indeksveće mogućnosti kratkoročnog ulaganja u slučaju povoljnih tržišnih okolnosti