Fond s dospijećem

Fondovi s dospijećem, odnosno tzv. Target Date fondovi, kao što im i sam naziv govori imaju određeni datum dospijeća, odnosno osnivaju se na točno određeni rok. Iako su na domaćem tržištu relativno novi, u svijetu su prisutni već dvadeset godina a predstavljaju jedno investicijsko rješenje koje odgovara različitim ulagateljima – onima s većom sklonošću riziku kao i onima s većom averzijom prema riziku.

Naime, strategija fonda se mijenja na način da se prema dospijeću fonda ulaganja u rizičnije klase imovine postupno zamjenjuju ulaganjem u konzervativnije financijske instrumente s ciljem očuvanja prikupljenjih sredstava i zarađenog kapitala. Sredstva su ulagateljima dostupna u svakom trenutku, i prije dospijeća fonda.