Ključne informacije za ulagatelje – KIID

Ključne informacije za ulagatelje ili skraćeno KIID, koja dolazi od engleskog naziva predmetnog dokumenta (Key Investor Information Document).

Bitna informacija koja se nalazi u KIID-u je Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti – SPRU.

U KIID-u možete naći i korisne informacije o ciljevima i investicijskoj politici UCITS fonda, kategorijama rizika kojima je UCITS fond izložen, troškovima, povijesnim prinosima, te druge praktične informacije.

Društva za upravljanje dužna su izrađivati i redovito objavljivati KIID-ove za sve UCITS fondove kojima upravljaju, a obzirom da je forma KIID-a strogo zadana EU regulativom, to je dobar način za usporedbu dva ili više UCITS fonda.