Srijeda, 03. ožujak 2021.

Otrovna pilula

Otrovna pilula (engl. poison pill) je taktika koju ciljno poduzeće na koje je usmjereno neprijateljsko preuzimanje koristi kako bi se obranilo od...

Prospekt i pravila UCITS fonda

Prospekt i pravila nekog fonda zajedno definiraju uvjete ugovornog odnosa sa društvom za upravljanje kada steknete udjel u nekom fondu kojim ono...

Ključne informacije za ulagatelje – KIID

Ključne informacije za ulagatelje ili skraćeno KIID, koja dolazi od engleskog naziva predmetnog dokumenta (Key Investor Information Document).

Closet indexing (Prikriveno repliciranje indeksa)

Prikriveno repliciranje indeksa odnosi se na praksu upravljanja investicijskim fondovima prema kojoj investicijski fond ostaje blizu ili potpuno slijedi indeks/referentnu vrijednost, a...

Aktivno upravljanje fondom

Aktivno upravljanje fondom podrazumijeva aktivnu kupnju i prodaju vrijednosnih papira, odnosno dionica u slučaju dioničkih fondova, a kako bi se ostvario veći povrat...

Pasivno upravljanje fondom

Pasivno upravljanje fondom (pasivno ulaganje) je strategija ulaganja koja prati neki indeks odnosno referentnu vrijednost npr. CROBEX index Zagrebačke burze.

SRRI – Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti

U razumijevanju rizika koji neki proizvod nosi može pomoći sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti - SPRU ili SRRI (eng. Synthetic risk and...

EBITDA

EBITDA je financijski izračun koji mjeri profitabilnost društva prije odbitaka koji se često smatraju nevažnim u donošenju poslovnih odluka. Drugim riječima to...

Paušalni obrt

Paušalni obrt uobičajen je naziv za poreznog obveznika koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu. Za izračun poreza...

Hipoteza efikasnog tržišta

Hipoteza efikasnog tržišta (engl. efficient market hypothesis, EMH) je jedna od metoda procjene kretanja cijena dionica. Tržište je efikasno ako cijene u potpunosti...

NAJNOVIJE