Utorak, 31. ožujak 2020.
Naslovnica Oznake Aktivno upravljanje

Tag: Aktivno upravljanje

Aktivno upravljanje fondom

Aktivno upravljanje fondom podrazumijeva aktivnu kupnju i prodaju vrijednosnih papira, odnosno dionica u slučaju dioničkih fondova, a kako bi se ostvario veći povrat...

Hanfa: Prikriveno repliciranje indeksa kod aktivno upravljanih domaćih UCITS fondova

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je, u kontekstu postojećih praksi u Europskoj uniji te suradnje s Europskim nadzronim tijelom za...

NAJNOVIJE