DOR sustav

DOR sustav je sustav razmjene podataka o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku, u kojem kao korisnici sudjeluju kreditne institucije i financijske institucije koje su članice grupa kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Korisnici DOR sustava obrađivat će podatke o neurednosti u ispunjavanju obveza svojih klijenata radi procjene sposobnosti klijenata za urednom otplatom obveze kako bi smanjili i/ili izbjegli rizik loših plasmana i prezaduženosti klijenata.

Korisnici DOR sustava

 1. ADDIKO BANK d.d.
 2. BANKA KOVANICA d.d.
 3. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
 4. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
 5. IMEX BANKA d.d.
 6. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
 7. KARLOVAČKA BANKA d.d.
 8. OTP BANKA HRVATSKA d.d.
 9. PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 10. PODRAVSKA BANKA d.d.
 11. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
 12. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
 13. SBERBANK d.d.
 14. SLATINSKA BANKA d.d.
 15. WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 16. ZAGREBAČKA BANKA d.d.