Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u srpnju te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa.

PBZ START fond
Fond je u srpnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Ostvario je prinos na mjesečnoj razini 0,06%. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,00.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom ozračju uz očekivano slabu potražnju za kunama te obilje likvidnosti. U srpnju nije održana niti jedna aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija, te se prva očekuje krajem kolovoza. Domaće banke, posljedično višku likvidnosti preko 30 milijardi kuna, kotiraju na međubankarskom tržištu kamatne stope na povijesno najnižim razinama. Obilje likvidnosti podržat će taj trend i u narednom razdoblju, ističu u PBZ Investu.

PBZ E-START fond
Fond je u srpnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Ostvario je prinos na mjesečnoj razini od 0,13%. Duracija PBZ E-START fonda je krajem mjeseca bila 1,74.

Na zasjedanju u srpnju Europska centralna banka (ECB) je promijenila službenu retoriku vezanu za buduće smjernice kretanja referentnih kamatnih stopa implicirajući da će se razdoblje obilja likvidnosti i niskih kamatnih stopa nastaviti još nekoliko godina. Ostavila je referentnu kamatnu stopu nepromijenjenom (depozitna stopa na -0,4%, glavna stopa refinanciranja 0,0%, stopa graničnog refinanciranja 0,25%). Sukladno navedenom, očekujemo eurske kamatne stope u narednom razdoblju na povijesnom minimumu.

PBZ D-START fond
Fond je u srpnju ostvario rast uz prinos 0,16% (na godišnjoj razini 1,66%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka, kupnjom obveznica RH denominiranih u dolaru te uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,87.

Američka centralna banka (FED) na zadnjem sastanku u srpnju, prema očekivanju investitora, spustila je referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena te se sada nalazi unutar raspona 2,00%-2,25%. Razlog je globalna neizvjesnost uzrokovana trgovinskim sukobom na relaciji SAD-Kina, niska inflacija te usporavanje svjetskog gospodarstva. Kamatne stope na dolarske depozite u narednom razdoblju očekujemo na nižim razinama od trenutno postojećih.

PBZ Short Term Bond fond
Fond je u srpnju porastao 0,08%. Unatoč nešto većem prometu obveznicama u sastavu indeksa Crobistr u odnosu na prethodni mjesec, volumeni su i dalje skromni uz 683 milijuna kuna prometa u srpnju. Najviše se trgovalo najduljom kunskom obveznicom RH dospijeća 2029. godine čiji prinos do dospijeća je krajem mjeseca iznosio oko 1%. S obzirom na tržišnu situaciju gdje vlada veća potražnja od ponude za dužničkim vrijednosnim papirima, izrazito visoka likvidnost i povijesno niske kamatne stope, promjenu navedenog trenda niskih volumena ne naziremo u skoroj budućnosti jer se većina investitora odlučuje za ‘buy and hold’ strategiju. Modificirana duracija fonda u srpnju iznosi 1,47.

PBZ Bond fond
Fond je u srpnju porastao 0,57%. Na redovitom sastanku u srpnju FED je po prvi put u više od 10 godina snizio svoju referentnu kamatnu stopu za 25bps na razine od 2,00%-2,25%. Navedenim postupkom napravili su zaokret u monetarnoj politici koja ponovo postaje stimulativna kako bi ublažila negativne efekte uslijed trgovinskih ratova i niske inflacije. ECB na sastanku ovaj mjesec nije donio nikakve konkretne mjere ali je najavio zaokret u monetarnoj politici koja će uskoro također postati labavija kroz nova sniženja referentnih kamatnih stopa i novi program otkupa obveznica. Navedene vijesti su pozitivno utjecale na izvedbu obvezničkih izdanja kako domaćih tako i euroobveznica RH. Ovaj mjesec Hrvatska je uputila pismo namjere o ulasku u Europski tečajni mehanizam ERM II što je dugoročno gledano pozitivna vijest. Rastu fonda u srpnju najviše su doprinijele kunske obveznice dospijeća 2029. godine te euroobveznica RH dospijeća 2029. godine. Uz prethodno navedene, pozitivan unutarmjesečni utjecaj imale su i kunske obveznice RH dospijeća 2026. te 2023. godine. Modificirana duracija fonda u srpnju iznosi 3,95.

PBZ Conservative 10 fond
Fond je u srpnju porastao 0,54%, a obveznička komponenta fonda i ovaj mjesec je imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine. Uz nju značajan i pozitivan doprinos rastu vrijednosti fonda imale su i euroobveznica RH dospijeća 2029. godine te kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine. Modificirana duracija fonda u srpnju iznosi 3,99. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti njemačkom DAX indeksu bilježi negativan doprinos prinosu fonda, s padom cijene od 1,71%. Nakon snažnog rasta u lipnju, DAX indeks u srpnju bilježi pad pod utjecajem lošijih makroekonomskih podataka, neizvjesnosti vezane uz trgovinske odnose s SAD-om te povećane vjerojatnosti za Brexit-om bez dogovora. No, pad indeksa u srpnju nije značajnije narušio pozitivan prinos od početka godine koji iznosi 15,44%. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda na kraju srpnja je iznosio 4,35%.

PBZ Global fond
Cijena udjela fonda u srpnju je porasla 1,68%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj unutar obvezničke komponente imale su euroobveznice RH dospijeća 2029. godine te kunske obveznice RH dospijeća iste godine. Modificirana duracija fonda u srpnju iznosi 2,07.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskih instrumenata (ETF-ova) izloženih globalnom dioničkom tržištu, bilježi rast u srpnju, pri čemu je prednjačio financijski instrument izložen sjevernoameričkom indeksu MSCI North America s prinosom od +5,07%. Glavni američki dionički indeksi mjesec su završili na ili oko povijesnih maksimuma, no usporavanje tempa rasta sugerira da financijska tržišta čekaju reakcije centralnih banaka, najnovije makroekonomske podatke i daljnji tijek trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine. Američki S&P 500 indeks u srpnju bilježi rast od 1,31%, njemački DAX pad od 1,69%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 -0,2%, japanski Nikkei 225 +1,15% te kineksi Shanghai Composite -1,56%. Gledajući prinose od početka godine slika je daleko pozitivnija i sugrerira izvrsnu prvu polovicu godine: S&P 500 +18,89%, DAX +15,44%, Euro Stoxx 50 +15,51%, Nikkei 225 +7,53% i Shanghai Composite +17,59%. Na kraju srpnja udio obveznica u neto imovini fonda iznosio je 42,07%, a dioničkih financijskih instrumenata 49,91%.

PBZ International Multi Asset fond
Cijena udjela fonda u srpnju bilježi rast od 0,72%, pri čemu gotovo sve strategije bilježe pozitivan doprinos, predvođene strategijama s direktnom izloženošću obvezničkim tržištima i obveznicama na tržištima u razvoju. U srpnju su američki dionički indeksi i cijene obveznica većine zemalja nastavili pozitivan trend uslijed naznaka napretka u trgovinskim pregovorima između SAD-a i Kine, uz očekivanje snižavanja kamatnih stopa te solidne poslovne rezultate kompanija, dok su vodeći europski indeksi bilježili blage minuse. Glavni američki dionički indeksi mjesec su završili na ili oko povijesnih maksimuma, no usporavanje tempa rasta sugerira da financijska tržišta čekaju reakcije centralnih banaka, najnovije makroekonomske podatke i daljnji tijek trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine.

Američki FED je sukladno očekivanjima na zasjedanju 31. srpnja spustio referentne kamatne stope s raspona 2,25% – 2,5% na 2% – 2,25%, nakon čega se prinos do dospijeća na američke desetogodišnje obveznice početkom kolovoza spustio ispod 2%. Sada je na potezu ECB, za koji se očekuje da bi u rujnu mogao dodatno spustiti ionako negativne kamatne stope te ponovo pokrenuti program otkupa obveznica na tržištu, zbog usporavanje europske ekonomije i usporavanja inflacije. Prinos do dospijeća na desetogodišnju njemačku obveznicu se početkom kolovoza kretao oko povijesno niskih -0,5%, a pad prinosa odnosno rast cijene bilježe i obveznice ostalih europskih zemalja.

PBZ Flexible 30 fond
Cijena udjela fonda u srpnju bilježi rast od 1,28%. Sve komponente fonda, izuzev one izložene europskom blue-chip dioničkom indeksu Euro Stoxx 50, bilježe rast. Dionička komponenta fonda se sastoji od izloženosti američkom indeksu S&P 500 i spomenutom europskom indeksu Euro Stoxx 50 kroz financijske instrumente (ETF-ove), koji u srpnju bilježe prinos od +5,15%, odnosno -0,09%. Obveznička komponenta fonda se pak sastoji od investicijskih fondova koji su izloženi globalnom i domaćem obvezničkom tržištu.

U srpnju su američki dionički indeksi i cijene obveznica većine zemalja nastavili pozitivan trend uslijed naznaka napretka u trgovinskim pregovorima između SAD-a i Kine, uz očekivanje snižavanja kamatnih stopa te solidne poslovne rezultate kompanija, dok su vodeći europski indeksi bilježili blage minuse. Gledajući prinose od početka godine slika je pozitivna i sugrerira izvrsnu prvu polovicu godine: S&P 500 +18,89%, Euro Stoxx 50 +15,51%.


Američki FED je sukladno očekivanjima na zasjedanju 31. srpnja spustio referentne kamatne stope s raspona 2,25% – 2,5% na 2% – 2,25%, nakon čega se prinos do dospijeća na američke desetogodišnje obveznice početkom kolovoza spustio ispod 2%. Sada je na potezu ECB, za koji se očekuje da bi u rujnu mogao dodatno spustiti ionako negativne kamatne stope te ponovo pokrenuti program otkupa obveznica na tržištu, zbog usporavanje europske ekonomije i usporavanja inflacije. Prinos do dospijeća na desetogodišnju njemačku obveznicu se početkom kolovoza kretao oko povijesno niskih -0,5%, a pad prinosa odnosno rast cijene bilježe i obveznice ostalih europskih zemalja.

PBZ Equity fond
U srpnju je većina regionalnih dioničkih indeksa realizirala pozitivne prinose, a cijena udjela PBZ Equity fonda ojačala je za 1,54%. Među dobitnicima su bila dionička tržišta u Hrvatskoj, Rumunjskoj i Srbiji, dok je minus realiziralo jedino dioničko tržište u Sloveniji. Tamo je lokalni indeks SBITOP oslabio za 1,25%. Najveći doprinos padu SBITOP indeksa dale su dionice Krke (-3,82%) i NLB-a (-3,73%). Dioničarima Krke je u tom razdoblju isplaćena dividenda u iznosu od 3,22 EUR-a, što na trenutnu cijenu dionice daje prinos od 5,28%, te su tako imatelji tih dionica i dalje bili u mjesečnom dobitku.

Dionički indeks burze u Bukureštu (BET indeks) realizirao je najveći porast među regionalnim dioničkim tržištima (+4,42%). I u ovom su mjesecu najveći doprinos rastu dale dionice iz bankarskog sektora. Tako je dionica BRD ojačala za 8,07%, a prati je dionica Banca Transilvania sa rastom od 7,93%.

Na dioničkom tržištu u Srbiji lokalni BELEX indeks realiziralo je dobitak od 2,17%, a rast su predvodile dionice Energoprojekt holdinga (+7,69%) i Komercijalne banke (+5,80%). Glavna tema na tržištu kapitala bile su špekulacije tko bi mogao biti potencijalni kupac Komercijalne banke koju prodaje država. NIS je objavio rezultate koji nisu oduševili investitore, ali je cijena dionice ostala skoro nepromijenjena.

Domaće dioničko tržište i dalje ostvaruje pozitivne prinose, a zagrebački CROBEX indeks je ojačao za 1,51%. Od likvidnijih komponenti CROBEX indeksa značajnije su ojačale dionice Zagrebačke banke d.d. (+6,90%). Značajno se oporavila i dionica Atlantske plovidbe d.d. kojoj je cijena ojačala za 26,79%.


Mi smo u srpnju povećavali izloženost prema domaćem i slovenskom tržištu dionica, dok smo smanjivali izloženost dionicama u Srbiji, navode iz PBZ Investa.