Na konferenciji „Zagreb-financijsko središte“ održanoj 29. listopada 2019. u Zagrebu, središnja tema bili su financijski i bankarski trendovi i fintech. Više o financijskoj industriji i rizicima u tom kontekstu bilo je riječi i u prezentaciji predsjednika Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigmana.

Fintech ubrzano mijenja svijet, olakšava i ubrzava financijske transakcije, ali isto tako nosi i brojne izazove pravnog i pravosudnog okvira. Tržišne regulatore brinu novi rizici u ponudi financijskih usluga koje donosi sveopća digitalizacija, a vezani su uz tehnološku nestabilnost, nedostatak transparentnosti, tehničke probleme, hakerske napade i pitanje cyber sigurnosti.

„Upitna je povjerljivost. Podaci su online, pristup ima i treća strana, a moguće su i prekogranične pravne i regulatorne restrikcije, pranje novca, a tu je i cyber sigurnost i činjenica da digitalizacija vodi većoj ranjivosti. Jedan od rizika koja valja spomenuti je i potražnja, možda je čak bolje reći i rat za kadrovima.“ – istaknuo je tom prilikom A. Žigman. 

Među zaključcima konferencije bio je i onaj da će u budućnosti sve biti fintech, samo je pitanje kako, a o ponudi novih digitalnih financijskih usluga u konačnici će ipak najviše odlučivati sami potrošači.