Konsolidirana računovodstvena dobit OTP grupe za devet mjeseci 2019. iznosila je 309,6 milijarda forinti (+29% na godišnjoj razini), dok je u trećem kvartalu 2019. dobit iznosila 131,6 milijardu forinti (+25 posto na kvartalnoj razini). Volumen stavki usklađenja u prvih devet mjeseci bio je -3,5 milijarde forinti (poslije oporezivanja) od čega je +21,1 milijarde iskazano u trećem kvartalu.

U devet mjeseci 2019. godine dobit nakon oporezivanja OTP grupe dosegla je 313,1 milijardu forinti što je rast od 19 posto na godišnjoj razini. Bez doprinosa novih akvizicija bugarske, albanske, moldavske i crnogorske banke dobit bi iznosila 294 milijarde forinti (+14% na godišnjoj razini). Dobit grupe mađarske OTP banke (OTP Core) porasla je za 4 posto na godišnjoj razini i iznosi 145,7 milijarda forinti. Neto dobit DSK grupe (53,8 milijarda forinti) druga je najveća u grupi; dobit na godišnjoj razini objašnjena je konsolidacijom Expressbanke.

U devet mjeseci došlo je do znatnog poboljšanja zarade u hrvatskoj (26,5 milijarda forinti, +27% godišnje), ukrajinskoj (25,6 milijarda forinti, +40% godišnje) i ruskoj članici grupe (22,1 milijardu forinti, +17% godišnje). Te su tri članice grupe prikazale veću dobit u prvih devet mjeseci 2019. godine nego u cijeloj 2018. godini. Dobit rumunjske članice grupe u prvih devet mjeseci 2019. (5,4 milijarda forinti) pokazuje sličnu dinamiku. Ostale su članice grupe, kao i lokalne podružnice, također poboljšale svoju profitabilnost u devet mjeseci 2019. na godišnjoj razini.

Od novih akvizicija u 2019. godini, bugarska Expressbank donijela je 15,1 milijardu forinti konsolidiranoj dobiti u prvih devet mjeseci, albanska članica grupe donijela je 2,2 milijarde forinti u drugome i trećemu kvartalu, dok su dvomjesečni doprinosi dobiti moldavske i crnogorske članice grupe iznosile 1,2 odnosno 0,5 milijarda forinti. Sveukupno su nove članice grupe dodale 19 milijarda forinti ukupnoj dobiti OTP grupe. Udio dobiti nemađarskih operacija u ukupnoj dobiti grupe porasla je na godišnjoj razini (9 mjeseci 2018. godine: 41%, 9 mjeseci 2019. godine: 47%).

U skladu s poboljšanim makroekonomskim okruženjem i kontinuiranim dobrim rezultatima oporavka reprogramiranjem zaduženja, pokazatelji rizika ukupno su se poboljšali. Na kraju trećeg kvartala 2019. omjer zajmova stupnja 3 iznosio je 6,9 posto (-0,8 postotnih bodova kvartalno); pokriće vlastite rezerve za zajmove stupnja 3 iznosilo je 65,9 posto (+0.1 postotni bod kvartalno). Omjer DPD 90+ pao je na 5 posto (-0,6 postotnih bodova kvartalno). U trećem kvartalu rast volumena DPD90+ (23 milijarde forinti usklađeno devizno te za učinke prodaje i otpisa) bio je niži nego u drugom kvartalu 2019. Najveći dio kvartalnog povećanja odnosio se na rusku podružnicu, a u manjoj mjeri na ukrajinski, mađarski i bugarski portfelj potrošačkih kredita.