Pokazatelj ukupnih troškova UCITS fondova za 2018. godinu

Sukladno Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda, sva društva za upravljanje UCITS fondovima dužna su redovito i periodički izračunavati i pratiti kretanje pokazatelja ukupnih troškova na godišnjoj razini. S ciljem informiranja javnosti, u nastavku se nalaze osnovne informacije o samom pokazatelju ukupnih troškova.

Pokazateljem ukupnih troškova UCITS fonda iskazuje se ukupni iznos svih troškova koji su plaćeni iz imovine UCITS fonda, a što primjerice uključuje naknadu za upravljanje, naknadu depozitaru i slične troškove, a sve u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom[1]. Uvažavajući gore navedeno, razvidno je da troškovi UCITS fonda iskazani u pokazatelju ukupnih troškova negativno utječu na cijenu udjela UCITS fonda, odnosno umanjuju je. Međutim, navedeni troškovi su već iskazani u netovrijednosti imovine, odnosno cijeni udjela svakog UCITS fonda te je ne umanjuju dodatno. Pokazatelj ukupnih troškova UCITS fonda ne smije prelaziti 3,5 posto prosječne godišnje neto vrijednosti imovine UCITS fonda, a sve eventualne troškove plaćene iz imovine UCITS fonda koji u određenoj poslovnoj godini prelaze najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova snosi društvo za upravljanje.

Na sljedećem grafu prikazane su osnovne statističke vrijednosti[2] pokazatelja ukupnih troškova aktivno upravljanih UCITS fondova za 2018. godinu po kategorijama UCITS fondova i pokazatelj ukupnih troškova pasivno upravljanog fonda (u kategoriji dioničkih fondova) za 2018. godinu.