Većina novčanih fondova postaju kratkoročni obveznički fondovi

Od ukupno 21 novčanog fonda u Hrvatskoj, uslijed stupanja na snagu tzv. Uredbe o novčanim fondovima (točnije: Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima), njih 19 nastavit će svoje poslovanje u kategoriji kratkoročnih obvezničkih fondova, jedan u kategoriji ostalo, a za samo jedan fond podnesen je zahtjev za nastavak poslovanja u kategoriji novčanih fondova – konačan je rezultat podnesenih zahtjeva Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Proces preregistracije privodi se kraju te je Hanfa do sada izdala 20 rješenja za fondove koji nastavljaju poslovati izvan kategorije novčanih fondova, a još je u tijeku izdavanje odobrenja za jedan fond koji će nastaviti raditi u kategoriji novčanih fondova, a koji je imao nešto duži zakonski rok za podnošenje zahtjeva Hanfi.

Od ukupno 21 fonda koji su do sad bili klasificirani kao novčani (a kojima upravlja 12 društava za upravljanje) samo je za fond ALTA MULTICASH pod upravljanjem društva ALTA Skladi d.d. iz Slovenije podnesen zahtjev za nastavak poslovanja u kategoriji novčanih fondova.

Promjena kategorije fonda znači i promjenu ulagačke strategije, što je posebno važno s obzirom na to da su u Hrvatskoj do sada u novčane fondove uvelike investirali mali ulagatelji. O navedenim promjenama, osim na svojoj internetskoj stranici, investicijsko društvo dužno je obavijestiti i svakog pojedinog ulagatelja.

Društva za upravljanje su obavijest o spomenutim promjenama dužna objaviti na svojim internetskim stranicama odmah po zaprimanju odobrenja Hanfe. Istekom roka od 40 dana od dana objave, sve bitne promjene prospekta stupaju na snagu. U tom razdoblju od 40 dana ulagatelji, uslijed spomenutih promjena, imaju pravo povući svoje ulaganje bez plaćanja izlazne naknade.

Pozivamo ulagatelje da se detaljno informiraju o promjenama prospekta i pravila fonda u koji ulažu.

Spomenuta Uredba o novčanim fondovima u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU te propisuje dodatne i strože zahtjeve za novčane fondove i to prvenstveno u odnosu na:

  • investicijsku politiku i vrednovanje imovine – uređuju se pitanja poput klasa imovine u koje je novčanim fondovima dozvoljeno ulagati, diversifikacije i koncentracije ulaganja, kreditne kvalitete prihvatljivih klasa imovine itd.
  • likvidnost – postrožuju se zahtjevi za održavanje likvidnosti novčanih fondova, kako bi bili spremni odgovoriti iznenadnim visokim zahtjevima za otkup udjela.
  • diversifikaciju ulaganja – primjenjuju se strogi zahtjevi za diversificiranjem portfelja novčanih fondova, sve s ciljem smanjenja rizika.

Primjena Uredbe ima za cilj osigurati veću razinu zaštite za ulagatelje, ujednačiti uvjete poslovanja i razinu njihove zaštite u svim državama članicama EU-a te smanjiti utjecaj tržišnih šokova na novčane fondove.

Popis fondova koji nastavljaju poslovanje u kategoriji kratkoročnih obvezničkih fondova:

FondDruštvo za upravljanje
SQ Flow otvoreni investicijski fond s javnom ponudomSQ CAPITAL d.o.o.
Auctor Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudomAUCTOR INVEST d.o.o.
Allianz Short Term BondALLIANZ INVEST d.o.o.
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest d.o.o.
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest d.o.o.
Erste Conservative otvoreni investicijski fond s javnom ponudomErste Asset Management d.o.o.
Erste E-Conservative otvoreni investicijski fond s javnom ponudomErste Asset Management d.o.o.
ZB plus UCITS fondZB invest d.o.o.
ZB eplus UCITS fondZB invest d.o.o.
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički fondRaiffeisen Invest d.o.o.
Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički fondRaiffeisen Invest d.o.o.
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički fondRaiffeisen Invest d.o.o.
PBZ START fondPBZ Invest d.o.o.
PBZ D-START fondPBZ Invest d.o.o.
PBZ E-STARTPBZ Invest d.o.o.
KD Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudomKD Locusta Fondovi d.o.o.
InterCapital, krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) – podfond InterCapital Short Term BondINTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
OTP START FOND, otvoreni investicijski fond s javnom ponudomOTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima
OTP e-start FOND, otvoreni investicijski fond s javnom ponudomOTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima

Popis fondova koji nastavljaju u kategoriji „ostali“:

InterCapital, krovni otvoreni investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) – podfond InterCapital Income PlusINTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Fond ALTA MULTICASH pod upravljanjem društva ALTA Skladi d.d. podnio je zahtjev Hanfi za nastavak poslovanja u kategoriji novčanih fondova.